Łączna wartość kredytów zwiększyła się ilościowo o 5 proc., a wartościowo o 10 proc. do 803 mln zł.

To wynik znaczącego wzrostu sprzedaży kredytów na nowe samochody. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego sprzedaż takich pożyczek wzrosła o 28,6 proc. liczbowo i o 25,5 proc. wartościowo.

Gorzej jest ze sprzedażą kredytów na auta używane. Licząc rok do roku spadła ona o 14 proc. liczbowo i 5,5 proc. wartościowo. W I kw. tego roku udzielono 8,9 tys. takich kredytów na łączną kwotę 333,7 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 10,4 tys. na kwotę 353,3 mln zł.