Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 144,8 mld zł, a w części dofinansowania UE 103,5 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 27 maja 2012 r. złożono 224,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 477,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 70.705 umów o dofinansowanie na kwotę 300,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 206,5 mld zł, co stanowi 74,8 proc. alokacji na lata 2007-2013.