Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już po raz piąty uhonorowało specjalnym wyróżnieniem projekty, które – przy wsparciu funduszy europejskich – podnoszą potencjał turystyczny i kulturalny naszego kraju. Zostały one wyłonione w ramach konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.
W tym roku do konkursu wpłynęło rekordowo dużo, bo aż 256 zgłoszeń. Nagrody przyznawane były w siedmiu kategoriach: zabytek, obiekt turystyczny, produkt promocyjny, turystyka aktywna, turystyka transgraniczna i międzynarodowa, miejsce przyjazne dzieciom oraz rewitalizacja. Specjalne wyróżnienie zostało też przyznane kampanii „Move Your Imagination” promującej polską turystykę na rynku niemieckim podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB Berlin 2011.
Minister rozwoju regionalnego, podczas uroczystej gali wieńczącej konkurs „Polska Pięknieje”, wręczając wyróżnienia, podkreśliła, że za każdym projektem stoją konkretni ludzie, codziennie pracujący nad jego realizacją. To właśnie dla nich od czterech lat organizowany jest drugi konkurs – „Eurolider”. Wyróżniane są w nim osoby, które swoim zaangażowaniem na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz aktywizacji mieszkańców, sięgając po fundusze europejskie, zmieniają na lepsze otaczającą rzeczywistość. Kto wybiera laureatów? Kapituła konkursu, Euroliderzy poprzednich edycji konkursu i internauci w głosowaniu internetowym.
– W konkursie „Eurolider” nagradzamy i wyróżniamy ludzi silnych i konsekwentnych w działaniu, a jednocześnie wrażliwych na lokalne potrzeby – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska.
Trzech laureatów konkursu wskazanych przez Kapitułę otrzymało nagrody pieniężne w wysokości 8 tys. zł. Laureaci wybrani przez Euroliderów poprzednich edycji konkursu oraz laureat internautów otrzymali nagrody rzeczowe o wartości do 3 tys. zł.
Zwycięzcy konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
Rewitalizacja: „Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne”
Źródło dotacji: Lubuski Regionalny Program Operacyjny
Kwota dotacji: 4,2 mln zł
Całkowita wartość projektu: 9,4 mln zł
● Zabytek: „Ginący Zabytek – ratowanie Sanktuarium w Świętej Lipce”
województwo warmińsko-mazurskie
Źródło dotacji: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy
Kwota dotacji: 8,3 mln zł
Całkowita wartość projektu: 9,7 mln zł
Obiekt turystyczny: „Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego”
Źródło dotacji: Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Kwota dotacji: 35 mln zł
Całkowita wartość projektu: 56 mln zł
Produkt promocyjny:
„Kampania promocyjna Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych województwa podlaskiego”
Źródło dotacji: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Kwota dotacji: 870 tys. zł
Całkowita wartość projektu: 1 mln zł
Miejsce przyjazne dzieciom: „Budowa obiektu turystycznego oraz ścieżki edukacyjnej na terenie odkryć paleontologicznych (Jura Parku) w Krasiejowie”
Źródło dotacji: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
Kwota dotacji: 2,1 mln zł
Całkowita wartość projektu: 5,1 mln zł
Turystyka transgraniczna i międzynarodowa: „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych”
Źródło dotacji: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Kwota dotacji: 2 mln zł
Całkowita wartość projektu: 2,4 mln zł
Turystyka aktywna: „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej”
Źródło dotacji: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Kwota dotacji: 1,4 mln zł
Całkowita wartość projektu: 1,8 mln zł
Wyróżnienie specjalne: Polska Organizacja Turystyczna za kampanię „Move Your Imagination” promującą polską turystykę na rynku niemieckim podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB Berlin 2011
Źródło dotacji: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Kwota dotacji: 10,2 mln zł
Całkowita wartość kampanii: 12 mln zł