Minister finansów Jacek Rostowski powiedział w środę dziennikarzom, że obligacje infrastrukturalne mogą doprowadzić do bardzo znaczącego powiększenia inwestycji w Europie, a tym samym do przyspieszenia wzrostu gospodarczego.

"Dlatego co do zasady je popieramy. Uważamy, że najlepszy wariant byłby taki, że środki z tych euroobligacji mogłyby być inwestowane we wszystkich krajach UE, ale najważniejsze jest, aby przejść od kryzysu do rozwoju, od kryzysu do wzrostu gospodarczego. I tu uważamy, że dobrze skonstruowane euroobligacje mogą bardzo pozytywnie do tego się przyczynić" - powiedział minister, który uczestniczy Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.

Dyrektor L'Observaroire de la Finance prof. Paul H. Dembiński powiedział PAP, że w agendach wielu międzynarodowych instytucji finansowych znajduje się finansowanie projektów infrastrukturalnych.

"Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli tu są projekty, które mają mieć w średnim okresie będą zarówno rentowne, jak i będą przyczynkiem do wzrostu gospodarczego, to może mieć sens. Trzeba jednak szalenie uważać, bowiem takie obligacje będą zwiększać dług publiczny. Wolałbym, żeby to było zrobione w inny sposób" - powiedział.

Wskazał, że np. fundusze emerytalne, które dysponują olbrzymią gotówką, mogłyby finansować takie projekty. "Czy te pieniądze muszą przechodzić przez euroobligacje? Myślę, że ten proces mógłby się zamknąć bez pośrednictwa euroobligacji. Można by uniknąć obciążania budżetów publicznych - mimo że są międzynarodowe - długiem, w sytuacji, gdy w funduszach leżą żywe pieniądze. Jestem zwolennikiem finansowania projektowego zamiast budowania kolejnej instytucji, która będzie powiększała dług" - dodał.

PE i duńska prezydencja porozumiały się we wtorek ws. obligacji finansujących duże projekty infrastrukturalne w UE, które mają wesprzeć wzrost gospodarczy. Na razie chodzi o projekt pilotażowy, na który przeznaczone będzie 230 mln euro z budżetu Unii.

Porozumienie, które osiągnęli sprawozdawcy europarlamentu i duńska prezydencja w imieniu rządów, wymaga jeszcze formalnego zatwierdzenia zarówno przez Parlament Europejski (głosowanie w lipcu), jak i Radę UE.

Komisja Europejska proponuje, by tzw. obligacje projektowe służyły finansowaniu kluczowych projektów infrastrukturalnych w UE; miałyby być powiązane z nowym funduszem infrastrukturalnym w budżecie UE po 2014 r. Gwarancje przy użyciu 230 mln euro z obecnego budżetu na lata 2007-13 w powiązaniu z pożyczkami EBI i sektorem prywatnym mogłyby zaowocować, jak wyliczyła KE, inwestycjami na sumę łącznie 4,6 mld euro.