Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec kwietnia wynosił 77 mld 644,4 mln euro.