Prezes NBP Marek Belka oraz pozostałych sześciu członków RPP nie poparło wniosku.

RPP pozostawiła w kwietniu stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Do podwyżki stóp NBP o 25 pb doszło na posiedzeniu w maju. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 4,75 proc., stopa lombardowa 6,25 proc., stopa depozytowa 3,25 proc., a stopa redyskonta weksli 5,00 proc.

Kolejne posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się w dniach 5-6 czerwca.