Agencja ratingowa Moody's ogłosiła we wtorek po zamknięciu rynków obniżkę ratingów dwóch filii największego włoskiego banku UniCredit na Słowacji i Kazachstanie i potwierdzenie ratingu Pekao SA.

Długookresowa ocena depozytów UniCredit Bank Słovakia a.s. została obniżona do Baa2 z perspektywą stabilną z Baa1, zaś długookresowa ocena depozytów oraz papierów dłużnych kazachskiego ATF Bank do B1 z perspektywą stabilną z Ba3.

Komunikat agencji wskazuje w uzasadnieniu na mniejsze możliwości macierzystego banku UniCreditSpA do zapewnienia kapitału i wsparcia finansowego obu filii, gdyby miało okazać się potrzebne.

Decyzja jest konsekwencją wcześniejszej obniżki wyceny samego UniCredit o jeden stopień (A3 z perspektywą negatywną; C-/baa2 z perspektywą negatywną).

Równocześnie agencja potwierdziła rating Pekao SA - polskiej filii włoskiego banku: długookresową ocenę depozytów A2 z perspektywą negatywną, krótkookresową Prime-1 oraz ocenę samodzielnej siły finansowej na poziomie C- (w skali długofalowej baa1) z perspektywą stabilną.

UniCredit jest właścicielem 59 proc. udziałów Pekao, ale Pekao finansuje się z własnych źródeł. 16 listopada 2011 r. Moody's umieścił Pekao na liście obserwacyjnej.

"Jako filia Pekao jest stosunkowo niezależną operacją od jej macierzystej spółki, nie uzależnioną od finansowania przez nią, ma mocne samodzielne podstawy finansowe i poddana jest ścisłym regulacyjnym kontrolom wypłaty dywidend" - zaznacza komunikat Moody's.

"Te względy powodują, że profil kredytowy Pekao jest częściowo odizolowany od presji, którym podlega macierzysta spółka banku, a ich skutkiem jest to, że ocena samodzielnej siły kredytowej Pekao potwierdzona jest na poziomie baa1, o jeden stopień wyżej niż ocena samodzielnej siły kredytowej UniCreditu baa2" - dodaje.

Komunikat zaznacza zarazem, że pomimo niezależności polskiej filii na obecnym etapie, dalsza znaczna oddolna presja na rating UniCreditu może mieć negatywny wpływ na samodzielną i długookresową wycenę Pekao.

W poniedziałek Moody's obniżył rating 26 krajowych banków włoskich, w tym dziesięciu banków o 1 stopień, ośmiu o 2 stopnie, sześciu o 3 i dwóch o 4 stopnie. W ocenie Moody's włoskie banki są szczególnie narażone na skutki obecnego kryzysu w strefie euro