Dominującym akcentem wizyty Tuska w Kanadzie są kwestie współpracy ekonomicznej między obu krajami, m.in. w zakresie wydobycia gazu łupkowego. Kanadyjskie firmy proponują także Polsce inwestycje w energetykę atomową.

"To, co najbardziej obiecujące, to inwestycje we wspólne przedsięwzięcia. Wielowymiarowość tych projektów, dotyczących głównie bezpieczeństwa energetycznego, polega na tym, że na przykład zakup kopalni miedzi przez kanadyjską firmę Quadra nie oznacza tylko zakupu żył miedzi, złota, niklu, platyny i in. surowców, lecz także możność współpracy w wielu dziedzinach, począwszy od edukacji technicznej. Nie wykluczam, że będzie to oznaczało obecność wielu, może nawet dziesiątków, polskich firm w Kanadzie w związku z naszą obecnością w Sudbury" - powiedział premier na wspólnej konferencji prasowej z Harperem.

Tusk odwiedził w niedzielę kopalnię miedzi firmy Quadra FNS w Sudbury, zakupioną niedawno przez KGHM Polska Miedź S.A. Polski kombinat przymierza się do kolejnego zakupu kopalni, tym razem w prowincji Kolumbia Brytyjska.

Kopalnia w Sudbury to największa polska inwestycja zagraniczna.

"Jest ogromny wzrost polsko-kanadyjskich stosunków ekonomicznych. Jesteśmy optymistami i sądzimy, że ta współpraca będzie nadal rosnąć. Sudbury to symbol polskiej pozycji" - powiedział premier Harper.

Po spotkaniu premierów wydano "Wspólne oświadczenie rządów RP i Kanady w sprawie współpracy energetycznej".

"Polska i Kanada potwierdzają, że w ich wspólnym interesie leży poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zrównoważonej ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego. Oba kraje dążą do zróżnicowania swych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej" - czytamy w oświadczeniu.

Stwierdza się w nim, że "istnieje potencjał do dalszej współpracy" w takich dziedzinach jak "niekonwencjonalne złoża ropy i gazu, techniki niskoemisyjne, energia jądrowa, i energie odnawialne".

Oba rządy podpisały w poniedziałek nową polsko-kanadyjską konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która ułatwi także wymianę i współpracę ekonomiczną między obu państwami.

Polska chce skorzystać z bogatych doświadczeń Kanady w dziedzinie wydobycia gazu łupkowego.

Zapytany, czy nie obawia się, że eksploatacja tego gazu w Polsce napotka opory ze względu na zagrożenia dla środowiska naturalnego, Tusk podkreślił strategiczne znaczenie eksploatacji gazu łupkowego w Polsce.

"Jako odpowiedzialne rządy (Polski i Kanady - przyp. PAP) patrzymy na eksploatację gazu łupkowego pod kątem nie tylko zagrożeń dla środowiska naturalnego, ale głównie tak, aby skutecznie obronić ideę wydobycia tego gazu. Jako odpowiedzialne rządy musimy dbać o bezpieczeństwo energetyczne w perspektywie strategicznej" - powiedział polski premier.

Polska liczy, że wydobycie gazu łupkowego uniezależni ją od dostaw gazu ziemnego z Rosji.

Tusk dodał jednak, że Polska otrzymuje pomoc od kanadyjskiego rządu federalnego i rządów prowincji przy opracowywaniu przepisów dotyczących wydobycia gazu, także dotyczących ochrony środowiska.

"Otrzymujemy pomoc od rządów Alberty i Kolumbii Brytyjskiej, jak optymalnie formułować przepisy o wydobyciu gazu łupkowego, także dotyczące ochrony środowiska" - oświadczył.

"W Kanadzie doszliśmy do wniosku, że najlepszym sposobem jest znalezienie otwartych, transparentnych procedur, które w sposób naukowy odnoszą się do niepokojów ludzi odnośnie do zagrożeń (dla środowiska naturalnego przy wydobyciu gazu - przyp. PAP)" - powiedział premier Harper.

Na konferencji prasowej obu premierów zapytano też, co sądzą o kryzysie zadłużeniowym w strefie euro.

Harper odpowiedział, że "nie jest rolą Kanady" dawać rady Europie.

Tusk udzielił dłuższej odpowiedzi, precyzując stanowisko rządu RP wobec wejścia Polski do eurostrefy.

"Ostatnio pogorszyła się reputacja strefy euro. Unia Europejska musi się bardziej integrować, ekonomicznie i politycznie. Elementem tej integracji bezdyskusyjnie powinna być wspólna waluta. Ale fundamentem tego muszą być wspólne zasady, przestrzegane przez wszystkich uczestników wspólnej waluty. Wierzę, że przyszłość UE to także wspólna waluta. Dlatego pracujemy nad tym, że gdy będziemy wchodzić do strefy euro, to będzie to waluta zdrowa" - oświadczył.

Nawiązując do kryzysu w Grecji, Tusk wyraził opinię, że najwięcej zależy tu od niej samej.

"Najważniejsze nie jest pytanie: co zrobimy z Grekami, tylko: co Grecy zrobią sami ze sobą" - powiedział.

Kanada negocjuje z Unią umowę o wolnym handlu. Tusk zapewnił Harpera, że Polska będzie reprezentantem interesów Kanady w Unii Europejskiej.

Ceremonia powitalna na cześć polskiego premiera miała bardzo uroczystą oprawę. Odbyła się ona przed gmachem parlamentu kanadyjskiego.

Tusk przeszedł kolejno przed przed dwoma szeregami kompanii honorowej. Orkiestra kanadyjskich sił zbrojnych odegrała hymny obu państw. W czasie odgrywania polskiego hymnu rozległy się salwy armatnie.