W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,7 proc.