Zysk netto brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 5.261,42 mln zł w tym okresie, co oznacza wzrost o 12,7% w skali roku.

Wynik z odsetek wzrósł o 10,9% r/r do 9.068,22 mln zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 3.535,24 mln zł i był wyższy o 2,7% w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności bankowej wzrósł w skali roku o 8,2% do 14.855,03 mln zł. Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 12,8% r/r do 5.261,31 mln zł. Koszty działalności banków wzrosły o 9,3% w skali roku do 6.987,52 mln zł.

Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wzrosła w skali roku o 4,9% do 1.834,79 mln zł na koniec marca 2012 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,81% na koniec marca wobec 13,88% rok wcześniej. Współczynnik Tier I spadł do 12,36% na koniec marca 2012 r. wobec 12,54% rok wcześniej.