Jednocześnie na kapitał rezerwowy została przeznaczona kwota 573,89 mln zł.

W podziale dywidendy uczestniczy 73 076 013 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 maja, zaś wypłata dywidendy nastąpi w 8 czerwca 2012 roku. Z zysku za 2010 r. bank wypłacił dywidendę wysokości 584,61 mln zł tj. 8,0 zł na akcję.

Bank BZ WBK SA miał narastająco w I-IV kw. 2011 roku 1184,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 974,22 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2011 roku bank miał 1158,50 mln zł zysku netto wobec 916,86 mln zł zysku rok wcześniej.