Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła w środę stopy procentowe o 25 pb do 4,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej, podał Narodowy Bank Polski w komunikacie w środę.

Od 10 maja stopa referencyjna wyniesie 4,75%, stopa redyskonta weksli - 5,00%, stopa lombardowa - 6,25%, stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków - 3,25%.

Większość analityków nie oczekiwało podniesienia stóp

Dziesięciu z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB analityków nie oczekiwało ingerencji w poziom stóp procentowych na majowym posiedzeniu RPP.

W ich ocenie, większość Rady utrzyma neutralne stanowisko i będzie kontynuować strategię "wait and see", czekając na to, co przyniesie II połowa roku.

Natomiast analitycy oczekujący pierwszej od blisko roku ingerencji w poziom stóp uważali, że argumentami przemawiającymi za zaostrzeniem polityki pieniężnej są: wzrost tempa PKB w kolejnych kwartałach 2013 r., napędzany głównie przez wzrost inwestycji prywatnych oraz czynniki ograniczające szybki powrót inflacji do celu czyli podwyżki cen administrowanych i prawdopodobnie wysoka dynamika cen żywności wynikająca z niskiego stanu przezimowania upraw.

Od czerwca 2011 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosiła 4,50%.