Syndyk spółki Dolnośląskie Surowce Skalne złożył wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego.

"Syndyk masy upadłości Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w dniu 09 maja 2012 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wniosek (...) o umorzenie postępowania upadłościowego upadłego Dolnośląskich Surowców Skalnych" - czytamy w komunikacie.

W końcu kwietnia DSS złożyły zażalenie na postanowienie sądu, który ogłosił upadłość likwidacyjną spółki. Spółka już wcześniej informowała, że ma zamiar złożyć takie zażalenie i deklarowała, iż zarząd jest nadal przekonany o możliwości realizacji scenariusza restrukturyzacyjnego i kontynuowaniu działalności przez DSS i całej grupy.

DSS miał w I-IV kw. 2011 roku 35,47 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 10,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 598,76 mln zł wobec 127,32 mln zł.