W komunikacie dodano, że oznacza to, iż w 2013 r. wzrost gospodarczy będzie szybszy o 0,4 pkt proc. niż w br. "Natomiast w kolejnych latach, przy założeniu stabilizacji cen na rynkach surowcowych, presja inflacyjna będzie się zmniejszać, chociaż w 2012 r. będzie jeszcze wysoka" - napisano.

Rząd jest zobowiązany do 10 maja br. przedstawić komisji trójstronnej ds. społeczno-gospodarczych wstępną prognozę tych wskaźników. Prognoza wielkości makroekonomicznych stanowi podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na następny rok.