Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ma już przygotowany projekt zmian w ustawie o informatyzacji, Główne założenia nowych przepisów to stworzenie elektronicznej skrzynki podawczej w każdym urzędzie, większy dostęp do elektronicznej dokumentacji i łatwiejszą komunikację on-line pomiędzy urzędnikiem a obywatelem – pisze portal newseria.pl.

Zdaniem Michała Boniego sprawne państwo to takie, które między innymi poprawia i polepsza usługi świadczone na rzecz jego obywateli. Zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym. Jak twierdzi minister w tym zakresie pewne rezerwy są.

„Mamy już gotowy projekt zmieniający ustawę o informatyzacji, który mówi m.in. o tym, aby elektroniczna skrzynka podawcza była we wszystkich urzędach, a wzory elektroniczne i formularze generujące dokumenty elektroniczne według wzoru powinny powstawać niejako automatycznie” - wymienia Michał Boni, szef resortu administracji i cyfryzacji.

Boni chce też uprościć procedury związane z funkcjonowaniem podpisu elektronicznego. Jak podkreśla, trzeba wprowadzić tak zwany profil zaufany, czyli bardzo uproszczoną formę podpisu elektronicznego także dla urzędników i podmiotów publicznych. W tej chwili z różnymi instytucjami, między innymi z pocztą i bankami, trwają rozmowy, których celem jest jak największa dostępność podpisu elektronicznego. Minister dodaje też, że trzeba zlikwidować lukę cywilizacyjną, która polega na braku należytego dostępu do szerokopasmowego Internetu.

„W projekcie ustawy mówimy o tym, żeby była stała komunikacja obywatela, przedsiębiorcy z urzędami w postaci elektronicznej, tzn. jeśli raz obywatel, przedsiębiorca zostawi swój adres mailowy, będzie mógł powiedzieć: teraz komunikujcie się ze mną tylko i wyłącznie w ten sposób” - wyjaśnia Michał Boni.

Jeszcze w tym miesiącu ministerstwo chce przedyskutować ze wszystkimi korporacjami samorządowymi przygotowany wcześniej dokument programowy o nazwie Linia Współpracy. Ma on odpowiedzieć na pytania, jakie usługi świadczone przez administrację mogłyby być uproszczone i w jaki sposób szybko je zinformatyzować.

„Myślimy tutaj zarówno o ożywieniu E-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej), jak i o kolejnych edycjach E-PUAP na następny okres programowania. Na razie musimy część projektów informatycznych wyjaśnić przed Komisją Europejską. Nawet jeśli będziemy mieli pewne ograniczenia z tytułu prowadzonych śledztw, to powinniśmy te kwoty, które możemy, z pieniędzy unijnych wykorzystać, ale już sensownie, bez błędów i w sposób przejrzysty programować to, co będzie dalej”- podkreśla Michał Boni.