Zamiast telewizora kupiłeś komputer z tunerem TV? Dobry wybór. W obliczu rozbieżności interpretacyjnych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozstrzyga: za oglądanie telewizji w komputerze, na tablecie czy smartfonie abonamentu płacić nie trzeba.
Podobnie jest ze słuchaniem radia w komórce. – Ocena tego, w jakim stopniu sprzęt jest wykorzystywany do odbioru TV, a w jakim np. do sprawdzania poczty, należy do użytkownika – deklarują przedstawiciele KRRiT. Dochody z abonamentu RTV co rok są niższe.
Jeszcze kilka miesięcy temu Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, twierdził, że skoro odbiornikiem jest każde „urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu”, to abonament trzeba płacić również za komputer z kartą TV. Dziś stanowisko KRRiT jest odmienne.
Przepisy ustawy o opłatach abonamentowych (Dz.U. nr 85, poz. 728 z późn. zm.) nie definiują pojęcia odbiornika telewizyjnego bądź radiowego. W przepisach mowa jest jedynie o tym, że obowiązek płacenia abonamentu spoczywa na każdej osobie fizycznej bądź prawnej, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu.
Można by więc uznać, że opłata abonamentowa będzie się należeć nie tylko za wymienione wyżej urządzenia, ale również i takie, których jeszcze nie wymyślono.

Ważne przeznaczenie, nie użytkowanie

Jednak wykładnia prawników Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest inna. – Odbiornikami są: telewizor, radio, radio samochodowe, radiomagnetofon czy wieża stereo z radiem. Komórki, tablety czy komputery nie podlegają tej opłacie – informuje zespół prasowy KRRiT. Prawnicy rady wychodzą z założenia, że podstawowym przeznaczeniem takich urządzeń nie jest oglądanie telewizji czy słuchanie radia. Tysiące posiadaczy komórek, które umożliwiają odbiór radia FM, nigdy z tego nie skorzystały. To samo dotyczy komputerów wyposażonych w tuner telewizyjny.
– Taki komputer nie podlega obowiązkowi rejestracji, chyba że ktoś kupił komputer właśnie z zamiarem wykorzystywania wyłącznie lub prawie wyłącznie do oglądania telewizji. Ocena tego, w jakim stopniu sprzęt ten jest wykorzystywany do obioru TV, a w jakim np. do sprawdzania poczty elektronicznej, należy do użytkownika – zaznaczają przedstawiciele KRRiT.

Ze strachu przed krytyką

Dla indywidualnych odbiorców to, czy trzeba zarejestrować tylko telewizor, czy także komórkę, komputer i tablet, nie ma jednak znaczenia. Płaci się bowiem zryczałtowaną opłatę od gospodarstwa domowego niezależnie od liczby posiadanego sprzętu. Co innego przedsiębiorcy. Ci nie dość, że nie mogą liczyć na żadne zniżki, to jeszcze płacą za każdy posiadany odbiornik (nie liczy się więc urządzeń przeznaczonych do sprzedaży np. na sklepowych wystawach).
– Gdyby więc KRRiT chciała ściągać opłaty jeszcze za każdy firmowy telefon komórkowy, koszty byłyby ogromne. To, że nie będzie tego robić, jest jej dobrą wolą, a nie trzymaniem się przepisów ustawy – ocenia prof. Stanisław Piątek z Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik specjalizujący się w przepisach telekomunikacyjnych.
– Prawo mówi wyraźnie, że płaci się za każde urządzenie przystosowane do obioru sygnału, więc komórki, tablety czy komputery to umożliwiające również się w tym mieszczą. Problem polega na tym, że ustawodawca zapisał to w tak restrykcyjny, a jednocześnie ogólny sposób, by objąć jak największą liczbę odbiorników, które podlegają opłacie. Natomiast KRRiT zdaje sobie sprawę, że jeśli taką interpretację przedstawi, to wywoła burzę. Zwłaszcza że ma problem ze ściągalnością abonamentu za podstawowe urządzenia.

Telewizja kablowa nie zwalnia z opłat

Panuje też przekonanie, że opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych zwalnia z odprowadzania opłaty abonamentowej. Tak jednak nie jest. Nie płacą m.in. inwalidzi, osoby powyżej 75. roku życia, bezrobotni. Pozostali płacą 18,50 zł za każdy miesiąc (199,80 zł za cały rok z góry). Od kilku miesięcy dłużnicy abonamentowi wpisywani są do Krajowego Rejestru Długów. Na razie pilotażem objęto 150 z nich, co pozwoliło na odzyskanie ponad 100 tys. zł należności.
Podstawa prawna
Ustawa o opłatach abonamentowych (Dz.U. nr 85, poz. 728 z późn. zm.).
Ustawa o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. nr 253, poz. 2531, oraz z 2005 r. nr 17, poz. 141).