Narastająco od początku roku sesyjne obroty akcjami miały wartość 67,4 mld zł wobec 82,7 mld zł w 2011, co stanowi spadek o 18,4%. 

Aktywność inwestorów coraz mniejsza

"Na głównym rynku wartość obrotów sesyjnych wyniosła 12,5 mld zł i była niższa o 33,4 % od 18,8 mld zł w kwietniu 2011. Aktywność rynkowa mierzona liczbą transakcji sesyjnych wyniosła 0,88 mln - była niższa o 20% w stosunku do kwietnia 2011 r.

Narastająco od początku roku wyniosła ona 4,39 mln, podczas gdy w okresie styczeń-kwiecień 2011 wyniosła 4,72 mln. W ciągu dwunastu miesięcy do końca kwietnia 2012, WIG stracił 19,5%, a od początku roku zyskał 7,1%" - czytamy w komunikacie.

Na NewConnect jeszcze gorzej

Na NewConnect w kwietniu 2012 obroty sesyjne wyniosły 118,7 mln zł i były o blisko 50% niższe niż w analogicznym okresie 2011 r. Liczba transakcji sesyjnych zmniejszyła się do 69,2 tys. w kwietniu 2012 z 116,2 tys. rok temu. W ciągu dwunastu miesięcy do końca kwietnia 2012, NCIndex stracił 31,6%, a od początku roku 2,2%, podano również. 

Mniej kontraktów na akcje, więcej na waluty

"Miesięczny wolumen obrotu kontraktami na indeksy wyniósł 0,7 mln, co oznacza wynik niższy od 0,8 mln w kwietniu 2011. Narastająco od początku roku wolumen obrotu wyniósł 3,1 mln wobec 4,3 mln rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na akcje (38,3 tys.) był niższy od 47,2 tys. w kwietniu 2011.

Nadal utrzymuje się wysoka roczna dynamika wzrostu obrotów kontraktami na waluty.

Obrót tymi instrumentami zwiększył się w kwietniu o 57,5% do 12,8 tys. wobec analogicznego miesiąca 2011. W okresie styczeń-kwiecień 2012, wolumen obrotu kontraktami na waluty przekroczył 70,3 tys., co oznacza wzrost o 87,3% rok do roku" - czytamy dalej. Z kolei w kwietniu 2012 wolumen obrotu opcjami na indeksy wyniósł 33,4 tys. i był niższy o 46,4% w stosunku do kwietnia 2011. Narastająco od początku roku wolumen wyniósł 176,3 tys. W analogicznych okresach 2011 wartości te wyniosły odpowiednio 62,3 tys. oraz 334,8 tys., zaznaczono również.

"Produkty strukturyzowane i certyfikaty inwestycyjne - wartość obrotu produktami strukturyzowanymi i certyfikatami inwestycyjnymi wyniosła 13,9 mln zł i była ona o 58% niższa od analogicznej wartości z kwietnia 2011 (32,9 mln zł). Wartość obrotu ETF w kwietniu wyniosła 18,7 mln zł wobec 24,9 mln zł rok wcześniej. Narastająco od początku roku obroty ETF wzrosły o 17,2% do 108,2 mln zł w stosunku do pierwszych czterech miesięcy 2011" - napisano w komunikacie. W kwietniu 2012 na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych, tyle samo co w kwietniu 2011 r.