Zarząd PGNiG proponuje nie wypłacać dywidendy z jednostkowego zysku netto za 2011 rok, który wyniósł 1,62 mld zł i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, poinformowała spółka w komunikacie.

"Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA podjął decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia całego zysku bilansowego za 2011 rok w wysokości 1,62 mld zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że zarząd PGNiG zawnioskował też przeznaczenie zysku zatrzymanego w kwocie 72,5 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

„Z powodu braku odzwierciedlenia kosztów zakupu gazu z importu ponoszonych przez spółkę w czwartym kwartale 2011 roku oraz w pierwszym kwartale 2012 roku w taryfie URE na paliwo gazowe, wypłata dywidendy akcjonariuszom mogłaby utrudnić prowadzenie zaplanowanych przez spółkę zadań.

PGNiG inwestuje

PGNiG SA już kolejny rok realizuje ambitny program inwestycyjny, którego zakończenie będzie miało istotny wpływ na wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy.

Realizowane inwestycje są również kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski" – uzasadnia firma. GK PGNiG w 2012 roku planuje zainwestować ok. 8 mld zł, w tym 3 mld zł z tytułu realizacji zakupu Vattenfall Heat Poland SA. Pozostałe środki zostaną przeznaczone m.in. na poszukiwania ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych oraz na poszukiwania gazu z łupków, a także na budowę oraz rozbudowę kopalń, podziemnych magazynów gazu, sieci dystrybucyjnej, w tym nowych przyłączy oraz na projekty energetyczne.

Spółka PGNiG miała narastająco w I-IV kw. 2011 roku 1626,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2457,00 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 1616,00 mln zł zysku netto wobec 1702,00 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub. roku Skarb Państwa zaproponował przeznaczenie 708 mln zł z zysku PGNiG za 2010 rok, wynoszącego 1.702 mln zł, na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, przy czym część dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa została wypłacona w formie niepieniężnej (max. 30,10 mln zł). Prawie 922 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

W 2010 roku ZWZ PGNiG zdecydowało o przeznaczeniu 472,00 mln zł na wypłatę dywidendy, z tego maksymalnie 339,99 mln zł w formie dywidendy niepieniężnej, co oznaczało wypłatę w wysokości 8 gr na akcję (wobec 9 gr rok wcześniej).