Spółka handlowa Bomi podejmie w czerwcu decyzję o sprzedaży segmentu dystrybucyjnego (tj. spółki Rabat Service) lub części albo całości segmentu detalicznego, wynika z wypowiedzi prezesa Witolda Jesionowskiego.

Spółka chce zrealizować transakcję do końca roku. "Jeśli dostaniemy dobra ofertę na Rabat, to z niej skorzystamy. Jeśli będzie ciekawa oferta na część detaliczną, to też ją rozważymy. W przyszłości będziemy rozwijać jeden z tych segmentów" - powiedział Jesionowski dziennikarzom.

Są trzy warianty rozwoju spółki Bomi

Prezes przedstawił trzy warianty rozwoju spółki. W pierwszym Bomi sprzedaje Rabat i koncentruje się na sieci detalicznej. W drugim wariancie sprzedaje sieć supermarketów Rast, a w trzecim - wybraną część sieci Bomi. Nie wykluczył jednak sytuacji, w której spółka zrealizuje równocześnie warianty II i III. "Rast jest dziś przez nas wyceniany metodą DCF na ponad 80 mln zł" - powiedział Jesionowski.

Dodał, że obecnie spółka jest na etapie zawierania umów NDA (non-disclosure agreement). "W przypadku Rabatu to już kilka umów, z Rastem procedujemy od miesiąca i mamy dwa podpisane NDA" - powiedział prezes. Z jego wypowiedzi wynika, że zainteresowani są głównie inwestorzy finansowi. Prezes liczy, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca tego roku.

Bomi walczy o poprawę kiepskich wyników, chce sprzedać 8-10 nierentownych sklepów

W marcu Jesionowski zapowiadał, że Bomi nie ma szans na dodatnie wyniki w 2012 r., ale dzięki trwającej restrukturyzacji w przyszłym roku spółka powinna osiągnąć zysk na poziomie operacyjnym. Już wówczas sygnalizował, że w celu poprawy wyników spółka może także sprzedawać część majątku.

Prezes informował w marcu, że Bomi planuje w 2012 r. kontynuację procesu sprzedaży części niepotrzebnego majątku oraz likwidację 8-10 nierentownych sklepów. Ze sprzedaży nieruchomości Bomi chce uzyskać ok. 20 mln zł, a dodatkowe 10 mln zł z wprowadzenia nowych umów z operatorami sklepów, czyli przejście na system ajencyjny. Nadal aktualna jest także sprawa sprzedaży spółki Rabat Service - nie wykluczał wprowadzenia tej spółki przez NewConnect na parkiet główny GPW.

Ostateczne oferty na tę spółkę spodziewane były w połowie 2012 r. Bomi miało 85,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 106,83 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1418,91 mln zł wobec 1426,80 mln zł rok wcześniej.