Na dzień dywidendy ZWZ wyznaczyło 2 lipca br., a na termin jej wypłaty - 20 lipca br. W ub.r.

ZWZ Tauronu przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 190,477 mln zł oraz dodatkowo 72,4 mln zł z kapitału zapasowego, co dało łącznie po 15 gr na akcję.

Spółka energetyczna Tauron miała narastająco w I-IV kw. 2011 roku 1239,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 991,40 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 20755,22 mln zł wobec 15428,88 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 1083,43 mln zł zysku netto wobec 190,48 mln zł zysku rok wcześniej.