Rada nadzorcza Nordea Bank Polska przyjęła strategię dla banku na lata 2012-2015, która zakłada m.in. likwidację ok. 60 placówek i zwolnienia maksymalnie 400 osób w tym roku. Bank stawia na rozwój bankowości internetowej i mobilnej, podał bank w komunikacie.

"Liczba placówek świadczących usługi bankowości detalicznej zostanie zmniejszona o około 60. Jednocześnie ulegną rozwiązaniu umowy z częścią pracowników banku. Skala zwolnień łącznie nie przekroczy 400 osób zarówno w sieci detalicznej, jak i w jednostkach centrali, na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników" - podano w komunikacie.

Program restrukturyzacji będzie realizowany w trakcie 2012 roku. Zarząd dziś rozpocznie negocjacje ze związkami zawodowymi i konsultacje z radą pracowniczą dotyczące warunków rozwiązania umów o pracę. Koszty nakładów poniesionych w procesie transformacji, w tym świadczeń dla pracowników, z którymi bank rozwiąże umowę o pracę, jak również koszty związane bezpośrednio z konsolidacją sieci placówek, po oszacowaniu, obciążą wynik 2012 roku.

Bank stawia na internet i zamożnych klientów

Istotnym elementem strategii banku jest też rozwój nowych kanałów dystrybucji, z naciskiem na bankowość internetową i mobilną. Do 2015 roku bank zamierza istotnie zwiększyć liczbę klientów zamożnych oraz osiągnąć założony poziom wskaźników efektywności.

"Bank będzie rozwijać swą działalność w sposób zrównoważony, realizując nowe cele poprzez wdrożenie modelu bankowości doradczej w segmencie detalicznym oraz rozwój modelu bankowości relacyjnej w segmencie korporacyjnym" - podano w komunikacie.

Bank podkreśla, że celem prowadzonych zmian jest zapewnienie warunków rozwoju Nordea Bank Polska w długim okresie, przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej i poszanowaniu kapitału.

Nordea Bank Polska miał 74,49 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2012 roku wobec 56,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik odsetkowy banku wyniósł 176,85 mln zł wobec 136,36 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji - 25,71 mln zł wobec odpowiednio: 23,72 mln zł. Współczynnik wypłacalności wyniósł 10,83% na koniec I kw. 2012 r. wobec 9,55% rok wcześniej