Zdaniem analityków MG, wolniejsze tempo rozwoju gospodarki pozostanie na stabilnym poziomie, dzięki wsparciu zarówno przemysłu, jak i budownictwa.

"Produkcja przemysłowa w marcu 2012 r. była o 10,7 proc. wyższa niż w lutym br. oraz o 0,7 proc. większa niż w analogicznym miesiącu 2011 roku. Analitycy MG oczekiwali wyższego wzrostu produkcji" - napisano w komentarzu do czwartkowych danych GUS.

Resort wskazał, że w całym I kwartale 2012 r. dynamika produkcji przemysłowej była wyższa o 4,9 proc., niż w pierwszych trzech miesiącach 2011 r. "Resort gospodarki prognozuje, że w kwietniu 2012 r. tempo produkcji powinno przyspieszyć i wynieść 3 proc. w ujęciu miesięcznym, m.in. na skutek jednego dnia więcej niż przed rokiem" - stwierdzono.

"W porównaniu z marcem 2011 roku produkcja sprzedana przemysłu była wciąż wyższa w przeważającej liczbie działów przemysłu. Najwyższy wzrost odnotowano w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o blisko 13 proc.) oraz maszyn i urządzeń - o prawie 9 proc. Najszybciej spadała natomiast sprzedaż w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o ponad 12 proc." - napisano.