Eurobarometr Komisji Europejskiej wskazuje, iż w Polsce sport w obiektach oraz klubach sportowych uprawia zaledwie 14 proc. społeczeństwa, co w porównaniu z 50-proc. aktywnością mieszkańców Szwecji stanowi niewielki odsetek. Wskaźniki zainteresowania Polaków sportem oraz przyjęty trend społeczny bycia fit zdradzają perspektywę rozwoju dla branży.

Wzrost liczby klubowiczów

Prowadzący kluby oraz ośrodki sportowe dostrzegają ten potencjał – blisko 90 proc. obiektów sportowych pozytywnie ocenia rynek oraz perspektywy rozwoju działalności. W 2010 roku już 59 proc. klubów zdecydowało się na rozszerzenie swojej oferty o nowe propozycje zajęć grupowych, natomiast 72 proc. obiektów postawiło na podnoszenie kompetencji swoich instruktorów.

Według raportu magazynu Body Life w ciągu ostatnich lat 43 proc. badanych obiektów oraz klubów sportowych odnotowało wyraźny wzrost liczby klubowiczów, a w przypadku 23 proc. stan ten pozostał bez zmian. „Wysokie zainteresowanie rynkiem fitness to przede wszystkim zasługa zmieniającej się świadomości Polaków, którzy coraz chętniej i częściej decydują się na aktywność sportową” - mówi Ireneusz Sęk, prezes zarządu spółki Fabryka Formy, prowadzącej jeden z najnowocześniejszych klubów fitness, który zyskał tytuł Najbardziej Profesjonalnego Klubu w Kraju w 2011 roku. „Pozytywne sygnały z rynku oraz odnotowywane wyniki firm działających w tym sektorze pozwalają liczyć na wzmocnienie pozycji tej branży na rynku.” – dodaje Sęk.

Dobra koniunktura branży fitness widoczna jest w zwiększającej się liczbie ośrodków posiadających pełne wyposażenie sportowe. Duża liczba klubów sportowych, by utrzymać swoją pozycję na rynku systematycznie poszerza proponowaną ofertę, ale w asortyment fitness inwestują również państwowe Ośrodki Sportu i Rekreacji, hotele, ośrodki SPA&Wellness, a także sanatoria.

Teraz liczy się jakość usług

„Nowoczesne punkty treningowe coraz częściej stają się istotnym elementem wyposażenia wielu ośrodków usługowych z segmentu beauty, sanatoriów, zakładów więziennych, a nawet przestrzeni miejskich – w ubiegłym roku zrealizowaliśmy blisko 100 zamówień na dostawę sprzętu sportowego oraz sprzedaliśmy 50 licencji na programy treningowe” – mówi Sebastian Gazda, prezes spółki Star Fitness, będącej dostawcą kompleksowych rozwiązań sprzętowych i treningowych dla branży fitness.

„Dzisiejsze inwestycje w punkty sportowe stanowią przedsięwzięcia pakietowe – poza wysokiej jakości sprzętem istotne jest zapewnienie doradztwa z zakresu zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych programów treningowych. Obecne kluby zdecydowanie różnią się od obiektów sportowych, jakie działały w Polsce jeszcze kilka lat temu, dziś istotne są jakość oraz wysoki poziom usług, które determinują pozycję klubów w oczach potencjalnych klientów.” – zaznacza prezes Star Fitness SA.

Branżę fitness z uwagi na obraz siłowni z przeszłości, postrzegano dotychczas z przymrużeniem oka. Segment ten przeszedł jednak duże przeobrażenia na rzecz wysokich inwestycji w jakość usług oraz dostosowania oferty do potrzeb klientów. Firmy działające na tym polu odnotowują znaczące zwroty z inwestycji, co umacnia tą branżę. Szacowana wartość rynku fitness wynosi obecnie ponad 1 mld zł, natomiast w perspektywie trzech lat może ona wzrosnąć trzykrotnie.