Są to papiery dłużne wartości co najmniej 250 mln franków o zmiennej stopie odsetkowej z terminem wykupu na sierpień 2015 roku i z premią wynoszącą 125 punktów bazowych powyżej trzymiesięcznej londyńskiej stopy międzybankowej wyrażonej w szwajcarskiej walucie – twierdzi Bloomberg powołując się na bankiera zaznajomionego z tą transakcją.

Polska oferuje również obligacje wartości 200 mln franków wymagalne w maju 2018 roku z premią rzędu 170 punktów bazowych ponad mid-swaps, czyli cenę skalkulowaną w połowie między ofertą sprzedaży i propozycją kupna.

Transakcja jest organizowana przez Credit Suisse i Deutsche Bank i powinna być dzisiaj sfinalizowana.