Zysk operacyjny wyniósł 3,46 mld zł i był wyższy o 38 proc. niż rok wcześniej.

Po pierwsze odsetki

Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 14 proc. rdr, do 6,05 mld zł.

Wynik na działalności bankowej wyniósł 9,74 mld zł i był o 15 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Po drugie prowizje i opłaty

Przychody z tytułu opłat i prowizji zwiększyły się o 11 proc., do 2,95 mld zł.