Firma Bayer planuje zatrudnienie ponad 200 osób, których zadaniem będzie obsługa zaawansowanych procesów księgowo-finansowych, takich jak przygotowanie raportów finansowych dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Trójmiasto rywalizowało w pozyskaniu tej inwestycji z Tallinem, Wilnem oraz Wrocławiem, Poznaniem i Katowicami. Dla inwestora kluczowe znaczenie miała dostępność wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Z tego powodu, ocenie podlegał cały sektor centrów usługowych w Trójmieście, a szczególną uwagę zwrócono na obecność centrów obsługujących zaawansowane procesy (Centra Doskonałości - Centre of Excellence). 

Dodatkowym atutem pomorskiej metropolii, była również duża liczba centrów świadczących usługi oparte na wiedzy (Knowledge Process Outsourcing) oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D).