Kurs akcji spółki Edison, oferującej usługi w zakresie handlu internetowego, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 50 proc. do 1,95 zł. To już 370. spółka notowana oraz 21. debiut w tym roku na alternatywnym rynku akcji GPW – informuje serwis prasowy NewConnect.

Jak informuje agencja PAP, do obrotu wprowadzono łącznie 1.440.806 akcji serii od A1 do K.

Z zakończonej 30 listopada 2011 r. oferty prywatnej 300.000 akcji serii K, Edison pozyskał 390 tys. zł. Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć m.in. na pokrycie udziału własnego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B", modernizację i zakup sprzętu, zwiększenie zatrudnienia oraz marketing i reklamę, której celem będzie dotarcie do nowych potencjalnych klientów.

Edison jest przedsiębiorstwem informatycznym prowadzącym działalność w zakresie szeroko rozumianych usług wspomagania tzw. handlu elektronicznego (e-commerce). Jej działalność ma umożliwiać kontrahentom Emitenta modyfikację starych procedur wymiany informacji biznesowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi (korespondencja papierowa, przesyłanie dokumentów faksem i/lub tradycyjną pocztą m. in. dokumentów tj. faktury, korekty faktur, duplikaty, zamówienia) w kierunku wdrożenia nowoczesnych technik całkowicie zautomatyzowanej wymiany informacji wyłącznie za pomocą komunikacji elektronicznej w tym wprowadzanie standardowych dokumentów elektronicznych (EDI – Electronic Data Interchange).

Działalność ta polega zarówno na dostarczaniu klientom odpowiedniego dla nich specjalistycznego oprogramowania, jak i na usługach doradczych polegających na niezbędnym modyfikowaniu istniejących procesów biznesowych zarówno wewnątrz organizacji klienta, jak i na styku z jego partnerami biznesowymi.

W 1996 roku Edison podpisał umowę licencyjną z General Electric Information Services (obecnie Global eXchange Services™). Największy udział wśród przychodów Emitenta stanowi sprzedaż usług opartych na licencji firmy Global eXchange Services. Spółka oferuje również usługi własne, nadbudowane nad rozwiązaniami licencjonowanymi.