Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 3,0 proc. Poprzednie wyliczenie Departamentu Handlu USA mówiło też o 3,0 proc. wzroście w IV kwartale 2011 roku.

W III kwartale 2011 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 1,8 proc. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału.