Województwo dolnośląskie i czeskie samorządy planują utworzyć Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. Dzięki niemu będą pozyskiwać pieniądze z UE na rozwój lokalnej infrastruktury – dróg, linii kolejowych iobiektów służących rozwojowi turystyki.
– Pozwoli to nam na uatrakcyjnienie naszych walorów turystycznych. Oferty, jakie mają w tym zakresie strony czeska i polska, wzajemnie się uzupełniają, np. Czesi mają lepsze skocznie narciarskie, podczas gdy my – ciekawsze trasy biegowe – uważa Jerzy Łużniak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
W projekcie oprócz dolnośląskiego biorą udział czeskie odpowiedniki naszych województw: kralovohradeckie, libereckie, ołomunieckie i pardubickie. Porozumienie o powołaniu EUWT powinno zostać podpisane na przełomie lat 2013 i 2014, co pozwoli stronom korzystać z pieniędzy unijnych z programu na lata 2014 – 2020.
Na podobnym etapie są prace nad utworzeniem EUWT na granicy polsko-czesko-słowackiej, w którego skład wejdą województwo opolskie i śląskie, kraj morawsko-śląski z Czech oraz kraj żyliński ze Słowacji. Dotychczas na terytorium Wspólnoty zarejestrowanych zostało 26 EUWT. Do najbardziej aktywnych samorządów działających w EUWT należą podmioty z Francji, które działają w dziewięciu zarejestrowanych ugrupowaniach. Bardzo widoczne są też samorządy z Hiszpanii oraz Niemiec, a także z krajów Beneluksu. Zakres działania EUWT jest zróżnicowany, np. wspólnota zawarta przez samorządy na granicy Francji i Hiszpanii wspólnie administruje transgranicznym szpitalem, a EUWT z udziałem Węgier i Słowacji podejmują wspólnie inwestycje w branży turystycznej. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie siedziba polsko-czeskiego EUWT. W opinii urzędu marszałkowskiego najlepszym rozwiązaniem jest ulokowanie jej na terenie Dolnego Śląska. Ale Czesi mogą myśleć inaczej.