Oczekiwania kursowe bankowców wobec dolara i euro według przewidywań uśrednionych na koniec 2012 roku wynoszą dla euro 4,16 zł, a dla dolara – 3,20 zł. W porównaniu z poprzednim miesiącem złoty wzmocni się o 32 gr wobec euro, a wobec dolara - o 20 gr. - wynika z"Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Pentor.

Bankowcy z 201 placówek na terenie całego kraju oczekują, że inflacja w okresie grudzień 2011 - grudzień 2012 wyniesie 4,44% r/r. Oznacza to wzrost oczekiwanej inflacji o 0,1 pkt proc. w stosunku do prognozy z poprzedniego miesiąca.

Inflacja konsumencka wyniosła 4,3% w lutym wobec 4,1% w styczniu 2012 r.