Wskaźnik Pengab, obrazujący koniunkturę w sektorze bankowym, wzrósł w marcu 2012 r. wobec lutowego pomiaru o 3,7 pkt do 28,8 pkt. Wzrost jest efektem poprawy ocen sytuacji bieżącej oraz wyższych prognoz - poinformował we wtorek Marcin Idzik z TNS Pentor.

"Pomiar wskazuje, że pewne ożywienie następuje w zakresie rynku kredytowego. Systematycznie poprawiają się również prognozy dla tego rynku" - powiedział podczas konferencji prasowej Idzik. Dodał, że marzec jest pierwszym miesiącem od długiego czasu, kiedy badane placówki bankowe wypowiadają się pozytywnie o koniunkturze w tym sektorze.

Jak wskazali eksperci z TNS Pentor, poprawa koniunktury jest widoczna we wszystkich typach banków, ale największa poprawa nastąpiła w bankach spółdzielczych.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB) wzrósł w marcu o 11,2 pkt do 35,8 pkt.

Rosną depozyty i liczba kredytów

Z badania wynika też, że liczba depozytów złotowych zwiększyła się w 45 proc. placówek bankowych, a spadła w 17 proc. Lokaty terminowe rosły w 53 proc. placówek, a spadały w 11 proc.

Idzik ocenił, że na rynkach kredytowych sytuacja uległa znaczącej poprawie. Dodał, że pozytywne prognozy sprzed miesiąca znalazły potwierdzenie w poprawie oceny obecnej sytuacji na rynku kredytowym.

Liczba kredytów złotowych udzielanych przez banki wzrosła w 52 proc. placówek - to o 3 pkt proc. więcej wobec pomiaru z lutego. Liczba kredytów malała natomiast w 14 proc. badanych placówek, to o 6 pkt proc. lepszy wynik niż przed miesiącem. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 71 proc. placówek, a spadku oczekuje 3 proc.

Z badania Pengab wynika również, że liczba kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wzrosła w marcu w 39 proc. placówek, a spadła w 21 proc. Wzrostu liczby takich kredytów spodziewa się 62 proc. placówek, spadku 7 proc., a 40 proc. nie przewiduje zmian.