W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 10,3 proc. w porównaniu ze wzrostem o 8,5 proc. w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.