Dzięki kompleksowej umowie nawet po zmianie sprzedawcy energii będziemy mogli na jednym rachunku uregulować należności i dla sprzedawcy, i dystrybutora - podkreślił Urząd.

Obecnie - po zmianie dostawcy energii otrzymujemy dwa rachunki - od dostawcy i od dystrybutora

Jak przypomniał URE, do tej pory odbiorcy planujący zmianę sprzedawcy energii wskazywali, że konieczność płacenia dwóch rachunków - osobno przedsiębiorstwu sprzedającemu energię i osobno firmie świadczącej usługę dystrybucji - jest jednym z czynników zniechęcających do przejścia do nowego sprzedawcy.

Z inicjatywy URE nad rozwiązaniem tej kwestii pracowały: Towarzystwo Obrotu Energią oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Opracowanie wzorca umowy otwiera drogę do upowszechnienia umów kompleksowych w relacjach pomiędzy sprzedawcami energii a odbiorcami w gospodarstwach domowych - podkreślił prezes URE Marek Woszczyk. Zaznaczył, że zakończenie prac oznacza też realizację jednego z warunków niezbędnych dla pełnego uwolnienia rynku energii elektrycznej, które prezes URE wskazał w "mapie drogowej" uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej z 2008 r.

Urząd podkreślił, że uzgodnienie wzorca Generalnej Umowy Dystrybucji (tzw. GUD-Kompleksowy) otworzy możliwość zawierania przez odbiorców energii elektrycznej umowy kompleksowej z dowolnym sprzedawcą energii, a nie tylko ze sprzedawcą z urzędu (tzw. zasiedziałym).

Jednocześnie Woszczyk zaznaczył, że zakończenie prac nad wzorcem umowy generalnej to istotny przełom i pożądane uzupełnienie toczących się obecnie prac legislacyjnych nad wdrożeniem europejskich dyrektyw liberalizujących rynki energii.