Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 118,72 mln zł wobec 146,85 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 4174,49 mln zł wobec 3960,32 mln zł rok wcześniej.

"Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 118,7 mln zł wobec 146,9 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany wynik netto Ciech za 2011 rok przekroczył 1,5 mln zł. Zysk operacyjny został znacząco zniwelowany wynikiem na działalności finansowej. Istotny negatywny wpływ na wynik netto za ubiegły rok miały koszty obsługi zadłużenia, w tym głównie odsetki od kredytów.

Decydujący wpływ na wyniki Grupy za 2011 rok miała bardzo trudna sytuacja biznesu TDI" - głosi komunikat prasowy spółki.

Ciech rozważa sprzedaż segmentu TDI

Spółka chemiczna Ciech rozważa sprzedaż segmentu TDI, poinformował prezes Ryszard Kunicki. "Rozważamy dezinwestycję spółki tzw. starego Zachemu, w skład którego wchodzi instalacja TDI" - powiedział Kunicki podczas konferencji prasowej. Dodał, że w sprawie tej transakcji pojawiły się pierwsze zapytania potencjalnych inwestorów.

W 2011 roku Grupa Kapitałowa Zachem miała 859 mln zł przychodów wobec 999 mln zł rok wcześniej. Strata na poziomie EBITDA wyniosła 59 mln zł wobec odpowiednio 7 mln zł straty. Przedstawiciele Ciechu poinformowali, że słabe wyniki są związane ze spadkiem notowań TDI z powodu kryzysu w branży meblarskiej i samochodowej. Sam segment TDI spowodował 90% straty Grupy Kapitałowej Zachem.

Z samej działalności kontynuowanej w 2011 r. grupa miała 1,76 mln zł straty netto przy 106,71 mln zł zysku operacyjnego i 3.992,38 mln zł przychodów, podano także w raporcie. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 351,18 mln zł zysku netto wobec 5,04 mln zł straty rok wcześniej.