„Scenariuszy jest kilka, a jednym z nich jest sprzedaż biznesu TDI. Mamy pierwsze zapytania w tej kwestii z kraju i zagranicy, ale za wcześnie, by mówić o szczegółach" – powiedział Kunicki, cytowany przez „Rzeczpospolitą". 

Chińczycy chcą zbudować piankową potęgę w Europie

Chodzi o tzw. stary Zachem, który zajmuje się wytwarzaniem TDI, surowca wykorzystywanego do produkcji pianek dla branży samochodowej i meblarskiej. Według informacji „Rz" zapytania miała skierować m.in. chińska grupa Wanhua, która jest jednym z największych na świecie producentów chemikaliów.

W ub.r. Wanhua za 1,6 mld dol. przejęła kontrolę nad węgierskim koncernem BorsodChem, m.in. produkującym TDI. Jak wskazuje gazeta, Chińczycy zapowiadali, że są zainteresowani dalszą ekspansją w Europie Środkowej i rozbudową mocy, także poza Węgrami.

W 2011 roku Grupa Kapitałowa Zachem miała 859 mln zł przychodów wobec 999 mln zł rok wcześniej. Strata na poziomie EBITDA wyniosła 59 mln zł wobec odpowiednio 7 mln zł straty.

Przedstawiciele Ciechu poinformowali, że słabe wyniki są związane ze spadkiem notowań TDI z powodu kryzysu w branży meblarskiej i samochodowej. Sam segment TDI spowodował 90% straty Grupy Kapitałowej Zachem. W całym 2011 r.

Ciech miał 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wobec 22,33 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 4174,49 mln zł wobec 3960,32 mln zł rok wcześniej.

Z samej działalności kontynuowanej w 2011 r. grupa miała 1,76 mln zł straty netto przy 106,71 mln zł zysku operacyjnego i 3.992,38 mln zł przychodów.