Takie szacunki dla polskiego rynku obligacji korporacyjnych przedstawił dzisiaj Piotr Kowalski, szef oddziału agencji Fitch Ratings podczas wywiadu udzielonego dla telewizji TVN CNBC.

Co więcej, zdaniem Kowalskiego, nasze firmy mogą także sprzedać za granicą swoje papiery dłużne o równowartości 10-20 miliardów złotych.