Polskie firmy mogą wyemitować w tym roku obligacje na łączną kwotę od 30 mld zł do nawet 60 mld zł, głównie z powodu stale rosnących potrzeb inwestycyjnych w przemyśle energetycznym – pisze agencja Bloomberg.

Takie szacunki dla polskiego rynku obligacji korporacyjnych przedstawił dzisiaj Piotr Kowalski, szef oddziału agencji Fitch Ratings podczas wywiadu udzielonego dla telewizji TVN CNBC.

Co więcej, zdaniem Kowalskiego, nasze firmy mogą także sprzedać za granicą swoje papiery dłużne o równowartości 10-20 miliardów złotych.