Na ten cel bank utworzył rezerwę restrukturyzacyjną wysokości ok. 43 mln zł. Na koniec ub.r. bank miał 147 placówek (spadek o 7 r/r) i zatrudniał 5.646 osób wobec 5.841 osób rok wcześniej.

"Zarząd postanowił utworzyć rezerwę restrukturyzacyjną do kwoty 43 mln zł, obejmującą koszty świadczeń dla pracowników, z którymi rozwiązywany będzie stosunek pracy na podstawie ustawy, jak również koszty związane bezpośrednio z siecią placówek. Kwota ta obciąży wynik I kwartału 2012 roku"- podał bank w komunikacie.

Rada nadzorcza Banku Handlowego przyjęła kierunki strategiczne na lata 2012-2015, zakładające kontynuację w zakresie podstawowych założeń strategii 2010-2012. Bank podał, że dla bankowości detalicznej oznacza to utrzymanie dotychczasowej segmentacji klientów, oferty produktowej i modelu współpracy oraz dostępu wielokanałowego modelu sprzedaży i obsługi klientów.

"Jednocześnie bank zakłada zwiększoną koncentrację na segmentach wyższych (CitiForward, Gold, GoldSelect, i Micro) w zakresie oferty depozytowej i wealth management, oraz na produktach kredytowych (karta kredytowa, i pożyczka gotówkowa), jak również kontynuację koncentracji geograficznej sieci placówek w obrębie największych aglomeracji Polski (G9)" - podano także.

Celem tych działań jest zwiększenie efektywności biznesu detalicznego i tym samym całego banku, a jednocześnie skoncentrowanie się na rynkach o największym potencjale wzrostu.

Bank Handlowy miał 736,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 754,81 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1434,35 mln zł wobec 1498,82 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 643,17 mln zł wobec 654,93 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku bank miał 721,29 mln zł zysku netto wobec 748,03 mln zł zysku rok wcześniej.