Wydatki państwa wyniosły 62 mld 757,4 mln zł, czyli 19,1 proc. kwoty 328 mld 765,7 mln zł planowanej na 2012 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 46 mld 385,6 mln zł, czyli 15,8 proc. planu rocznego wynoszącego 293 mld 766,1 mln zł.