Bank centralny Szwajcarii pozostawił w czwartek stopy procentowe bez zmian - podał bank po zakończeniu posiedzenia.

Target dla 3-miesięczego LIBOR wynosi nadal 0,00-0,25 proc.

SNB pozostawił bez zmian limit kursu franka na poziomie 1,20 za euro. Ocenił, że jeśli nadal mocny frank się nie osłabi, pojawią się ryzyka.

Bank oszacował, że w 2012 r. PKB wzrośnie o 1,0 proc.

SNB zapowiedział też, że utrzyma wysoką płynność. Dodał, że podejmie dalsze działania, jeśli pojawi się taka konieczność.