"Wszystkie wymagane krajowe i parlamentarne procedury zostały sfinalizowane" - oświadczył przewodniczący eurogrupy Jean-Claude Juncker. Dodał, że drugi program dostosowawczy to "unikalna" okazja dla Grecji.

"Dlatego greckie władze powinny kontynuować zdecydowane zaangażowanie (...) poprzez rygorystyczne wdrażanie programu naprawczego w obszarach konsolidacji fiskalnej, reform strukturalnych i prywatyzacji" - wymienił Juncker. Pozwoli to - jego zdaniem - na powrót greckiej gospodarki na ścieżkę zrównoważonego wzrostu, co jest "w interesie wszystkich".

W piątek eurogrupa (ministrowie finansów strefy euro) uznała, że Grecja spełnia warunki drugiego pakietu pomocy wartego w sumie 130 mld euro, ponieważ pomyślnie przebiegła operacja redukcji zadłużenia u wierzycieli prywatnych. Odbywa się ona przez wymianę obligacji na nowe - o mniejszej wartości nominalnej, niżej oprocentowane i z dłuższym okresem zapadalności.

Jak ogłoszono w piątek, inwestorzy posiadający razem 85,5 proc. obligacji, regulowanych przez prawo greckie i opiewających na łączną kwotę 177 mld euro, zgodzili się na taką wymianę obligacji. W ten sposób grecki dług zmniejszy się o ponad 105 miliardów euro.

We wtorek agencja ratingowa Fitch podwyższyła do B- notę Grecji z kategorii "ograniczonej niewypłacalności". Jednocześnie Fitch zachował dla Grecji perspektywę stabilną.

Bez międzynarodowej pomocy finansowej, udzielanej przez Unię Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny, Grecja musiałaby jeszcze w tym miesiącu ogłosić bankructwo.