Organizacja wizyty u lekarza, naprawa samochodu, lodówki czy pękniętej rury, a nawet wysłanie kwiatów pod wskazany adres. Rynek assistance oferuje coraz więcej usług, a Polacy są coraz bardziej świadomi, jak i gdzie mogą z nich skorzystać – pisze portal newseria.pl.

Z badania przeprowadzonego przez Mondial Assistance i AC Nielsen Company wynika, że ponad połowa ankietowanych ma prawidłowe skojarzenia na temat usług assistance. W ubiegłym roku z takiej formy pomocy skorzystało blisko milion Polaków.

„Statystyczną osobą korzystającą z usług assistance jest mieszkaniec miasta. Jest to osoba w wieku do 59 lat, zazwyczaj z wyższym wykształceniem. Często są to osoby, które zajmują kierownicze stanowiska lub wykonują wolny zawód” - mówi Agnieszka Walczak, członek zarządu Mondial Assistance.

Assistance wciąż najczęściej kojarzy się z pakietami pomocowymi dla kierowców, czyli holowaniem, naprawą czy możliwością wypożyczenia samochodu. Usługi te przez 60 proc. respondentów zostały uznane za najbardziej wartościowe. Doceniają je zarówno mężczyźni (72 proc.), jak i kobiety (50 proc.).

Popularność zdobywa usługa osobistego asystenta

„Na drugim miejscu są usługi medyczne, czyli medycyna krajowa, organizacja wizyty u lekarza czy organizacja rehabilitacji. Następnie mamy usługi assistance związane z turystyką i assistance domowy, czyli pomoc specjalisty, hydraulika czy ślusarza oraz naprawa sprzętu domowego” - wymienia Agnieszka Walczak.

Ale rynek assistance oferuje coraz więcej usług. Wśród nowych propozycji pojawiają się m.in. przedłużona gwarancja dla mebli czy usługi consierge, czyli osobistego asystenta, który dostarczy kwiaty, kupi bilety na koncert, a nawet wezwie taksówkę.

Oferty banków i ubezpieczycieli

Coraz częściej banki i ubezpieczyciele uzupełniają swoją ofertę dla klientów o usługi assistance. Blisko 2/3 respondentów wskazało, że dodatkowy pakiet pomocowy do rachunku bankowego czy polisy ubezpieczeniowej wpływa na ich ocenę danego produktu, a co piąty pytany uważa, że zdecydowanie podnosi to atrakcyjność oferty danej instytucji.

„Cena jest tutaj kluczowa. Jest ona skorelowana przede wszystkim z samym faktem zaistnienia zdarzenia losowego. Dla klientów firm ubezpieczeniowych i banków losowość zdarzeń jest taka sama. Drugim elementem, który wpływa na cenę jest świadomość klientów. Ona w instytucjach takich, jak bank jest mniej więcej trzykrotnie niższa niż w firmach ubezpieczeniowych” - podkreśla Agnieszka Walczak z zarządu Mondial Assistance.

Kiedy brak wiedzy jest korzystny

Blisko połowa z pytanych klientów banków nie wie, czy w ramach posiadanych produktów, np. kredytu czy rachunku, posiada pakiet assistance. Ale niska świadomość w tym przypadku może być korzystna.

„Oznacza to, że ubezpieczenie, które jest dołączone do produktu bankowego może być dużo tańsze. Z tego właśnie względu, że nie wszyscy, którzy mają usługę w swojej ofercie wiedzą, że mogą z niej skorzystać” - dodaje Agnieszka Walczak.

Podczas badania zapytano również o oczekiwania wobec rozwoju rynku assistance. Najwięcej respondentów chce, by poza tradycyjnymi polisami samochodowymi czy zdrowotnymi, były one dodawane również do ubezpieczeń turystycznych (72 proc.), do zbliżeniowych kart płatniczych (69 proc.) oraz nowego sprzętu RTV i AGD (65 proc.).

Pełna wersja raportu "Rynek usług assistance widziany oczami klientów" zostanie przedstawiony dziś, podczas Forum Bankowego 2012 organizowanego przez Związek Banków Polskich.

.linkms {text-decoration: none; Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #666; width: 450px;} .linkms a {text-decoration: none; color: #666; font-weight:bold} .linkms a:hover {text-decoration: underline; color: #666} .linkms a:visited {text-decoration: none; color: #666} .linkms a:active {text-decoration: none; color: #666}