Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że w ujęciu dwunastomiesięcznym ceny towarów i usług wzrosły w lutym o 4,1 proc., natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,4 proc. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyżki cen żywności (o 0,8 proc.), opłat związanych z mieszkaniem (o 0,3 proc.), a także z transportem (o 0,6 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,17 pkt proc., 0,09 pkt proc. i 0,06 pkt proc." - napisano w komentarzu GUS do danych.

"Niższe ceny odzieży i obuwia (o 2,1 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,10 pkt proc." - dodano.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wyniósł 4,3 proc. i znajdował się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc.).

Najbardziej rosną opłaty mieszkaniowe, ceny żywności, transport, czyli ceny paliw

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 5,4 proc.), wzrost cen żywności (o 4,5 proc.), a także towarów i usług w zakresie transportu (o 10,3 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,39 pkt proc., 0,99 pkt proc. i 0,91 pkt proc." - napisano w komunikacie.

"Spadek cen odzieży i obuwia (o 1,8 proc.) obniżył wskaźnik w tym okresie o 0,09 pkt proc." - dodano.