Składka zarobiona na udziale własnym PZU wyniosła 7.906,27 mln zł i była wyższa o 5,6% w skali roku.

Odszkodowania i świadczenia PZU wyniosły 5.386,56 mln zł (spadek o 4% r/r), zaś odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wyniosły 5.052,91 mln zł i były niższe o 6,3% licząc rok do roku.

W spółce życiowej składka zarobiona na udziale własnym wyniosła 9.807,28 mln zł i była wyższa o 5,4% w porównaniu z 2010 r.

Odszkodowania i świadczenia PZU Życie wyniosły 7.793,45 mln zł (wzrost o 4,8% r/r), zaś odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wyniosły 7.789,99 mln zł w 2011 r., co oznacza wzrost o 4,4% w skali roku.

Kapitał podstawowy PZU wyniósł 86,352 mln zł, a kapitał podstawowy PZU Życie sięgnął 295,00 mln zł na koniec 2011 r.

Ostateczne dane finansowe za rok 2011 spółki opublikują 15 marca br.