Według agencji dpa postanowiono, że do dyspozycji będzie z tego pakietu 30 miliardów euro przeznaczone na wsparcie operacji redukcji greckiego długu oraz 5,5 miliarda euro na obsługę odsetek.

Ostateczna decyzja w sprawie drugiego pakietu ratunkowego, opiewającego na 130 miliardów euro, ma zapaść na początku przyszłego tygodnia.

Juncker z uznaniem wypowiedział się o dużym zaangażowaniu wierzycieli prywatnych w restrukturyzację greckiego zadłużenia. Wyraził też nadzieję, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy wniesie "znaczący wkład" w nowy pakiet ratunkowy dla Grecji. W dotychczasowych europejskich operacjach ratunkowych udział MFW stanowił jedną trzecią.

Ateny ogłosiły w piątek sukces operacji, której celem jest redukcja greckiego zadłużenia u wierzycieli prywatnych - 206 mld euro - przez wymianę obligacji na nowe, o mniejszej wartości nominalnej, niżej oprocentowane i z dłuższym okresem zapadalności. Grecki dług zmniejszy się dzięki tej operacji o ponad 105 miliardów euro.