Składka przypisana brutto wzrosła o 5,54% r/r do 57.149,65 mln zł, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Zysk brutto ogółem wyniósł 7.134,50 mln zł i był niższy o 5,51% w porównaniu z wynikiem za 2010 r. 

Wzrosła wartość odszkodowań

Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto wzrosła o 8,00% do 39.808,22 mln zł.

Wynik techniczny ogółem zwiększył się o 62,34% do 3.773,90 mln zł. Aktywa ogółem ubezpieczycieli wzrosły do 146.134,38 mln zł na koniec 2011 r. w porównaniu z 145.284,42 mln zł rok wcześniej.

Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wzrosła o 1,40% w skali roku do 31.848,62 mln zł, zaś zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych zwiększyła się o 9,71% r/r do 20.551,66 mln zł na koniec 2011 r.

Spadek zysku na ubezpieczeniach życiowych, minimalny wzrost na majątkowych

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych zmniejszył się o 20,04% do 2.921,78 mln zł, zaś ubezpieczycieli majątkowych - zwiększył się o 3,71% do 3.208,57 mln zł