Żaden z dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB analityków nie oczekiwał podwyższenia stóp procentowych na marcowym posiedzeniu RPP.

Analitycy nie są zaskoczeni

W ocenie ekspertów, podwyższona niepewność w kwestii kształtowania się koniunktury w najbliższych miesiącach oraz utrzymująca się podwyższona inflacji skłoni większość Rady do podtrzymania strategii wyczekiwania i obserwacji bieżących wskaźników.

Ponadto w ważnym argumentem przemawiającym za stabilizacją stóp będzie projekcja inflacji, która prawdopodobnie pokaże ścieżkę zejścia inflacji do 2,5-proc. celu NBP i jednocześnie wysoki, ok. 2,5-proc. wzrost gospodarczy w bieżącym roku. Od czerwca 2011 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi 4,50%.