Zysk netto sektora bankowego wyniósł 1.453 mln zł na koniec stycznia 2012 r. wobec 1.095 mln zł rok wcześniej (wzrost o 32,7% r/r), wynika z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3.177 mln zł i był wyższy o 15% w skali roku.

Wynik z tytułu opłat i prowizji sięgnął 1.202 mln zł na koniec stycznia 2012 r., co oznacza wzrost o 13,3% w skali roku.

Wynik z działalności bankowej wyniósł 5.122 mln zł na koniec stycznia i był wyższy o 18,4% rok do roku.

Wynik z działalności operacyjnej sięgnął 1.811 mln zł i był wyższy o 34% w skali roku.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wyniosły 664 mln zł i były o 13,3% wyższe w skali roku. Koszty działania banków wyniosły 2.368 mln zł na koniec stycznia, co oznacza wzrost o 14,5% rok do roku.

Zysk sektora za 2011 rok sięgnął 15.753 mln zł i był o 37,3% wyższy od wypracowanego w 2010 r.