Santander spodziewa się, że po połączeniu Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku, które chce sfinalizować do końca tego roku, roczna stopa wzrostu zysku netto nowego podmiotu będzie wynosić 15-20% w ciągu kolejnych czterech lat, wynika z prezentacji hiszpańskiego banku dla inwestorów.

Santander podał, że średnia stopa wzrostu zysku do końca 2015 roku sięgnie 18%. Zysk netto połączonych banków ma wynieść 1.752 mln zł w 2012 roku, 2.118 mln zł w 2013 roku, 2.597 mln zł w kolejnym roku, zaś w 2015 roku 3.069 mln zł.

Hiszpański bank spodziewa się 436 mln zł synergii z połączenia BZ WBK i Kredyt Banku na poziomie wyniku brutto do 2015 roku

Kwota 322 mln zł to pochodna planowanych synergii kosztowych, obejmujących redukcję kosztów marketingowych i administracyjnych, optymalizację sieci oddziałów, wprowadzenie jednej platformy IT.

Z kolei planowane 114 mln zł synergii przychodowych opiera się na wyższej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i związanych z zarządzaniem aktywami, poprawie cross-sellingu, zwiększonych przychodach FX oraz lepszej polityce cenowej. Połączone banki znajdą się w pierwszej trójce w sektorze pod względem wielkości aktywów, z udziałem rynkowym 9,6% w depozytach i 8,0% w kredytach oraz na trzeciej pozycji pod względem liczby oddziałów (899 łącznie).

Z kolei 12-proc. udział w rynku aktywów pod zarządzaniem (mutual funds) plasują nowy podmiot na drugiej pozycji w sektorze.

Na koniec 2011 r. zysk netto połączonych banków (pro-forma) wyniósł 1.566 mln zł (293 mln zł KB i 1.273 mln zł BZ WBK). Wartość aktywów połączonych banków wyniosła 101.876 mln zł (42.000 mln zł w KB oraz 59.873 mln zł w BZ WBK).

Portfel kredytów łącznie sięgał 69.926 mln zł, a depozytów 74.872 mln zł na koniec 2011 r. Łączna liczba oddziałów sięgała 899 na koniec 2011 r. (373 należących do KB oraz 526 należących do BZ WBK). Liczba klientów sięgała 3,5 mln (1,1 mln w KB i 2,4 mln w BZ WBK).

Oba banki zatrudniają łącznie 14,346 osób

Santander dzięki transakcji zwiększy znacząco swoją obecność na polskim rynku, który uważa za atrakcyjny ze względu na duży potencjał wzrostu.

Nowe przedsięwzięcie będzie miało, w ocenie banku, silną pozycję płynnościową ze wskaźnikiem kredyty do depozytów (K/D) na poziomie 90% i współczynnikiem wypłacalności wysokości 14,7% (zaś Core Tier I 12,2%) - pro forma na koniec 2012 r.