Firma Talisman Energy Polska uruchomiła pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim odwiert poszukiwawczy gazu z łupków. Wiercenie do poziomu 4,2 tys. metrów w głąb ziemi potrwa ok. 60 dni.

"Lokalizacja wiertni Szymkowo-1 w gminie Brodnica została ustalona na podstawie badań sejsmicznych, terenowych oraz środowiskowych. W ciągu około 60 dni odwiert ma osiągnąć głębokość 4200 m" - poinformował we wtorek Dariusz Łątka, dyrektor ds. ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy Talisman Energy Polska.

Podczas wiercenia wydobywany będzie tzw. rdzeń, pokazujący przekrój i skład kolejnych warstw geologicznych. Każdy z wydobytych odcinków rdzenia zostanie przecięty wzdłuż i jedna część trafi do analizy do państwowego laboratorium badawczego w Polsce, a druga do specjalistów w USA.

"Wstępne wyniki analiz poznamy prawdopodobnie we wrześniu. Dopiero na podstawie opinii specjalistów można będzie ocenić, na ile trafiona była lokalizacja odwiertu i gdzie wykonać drugi - wymagany koncesją - odwiert" - zaznaczył Tomasz Gryżewski, dyrektor ds. korporacyjnych Talisman Energy Polska.

Pierwsze efekty za kilka lat

Specjaliści szacują, że od początku badań do momentu ewentualnego wydobycia gazu łupkowego minie kilka lat. "Z naszych doświadczeń w Ameryce Północnej wynika, że opłacalność wydobycia ze złoża jest możliwa przy posiadaniu co najmniej dziesięciu wież o wydajności 2,5 tys. m sześc. gazu na dobę każda" - dodał Gryżewski.

Prace przy budowie pierwszej wiertni badawczej trwały od listopada. Wykonawcą wierceń dla Talisman Energy jest firma Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta S.A. z Piły, należąca do grupy PGNiG.

"Koszt jednego odwiertu badawczego to od 9 do 12 mln dolarów, a ten koło Brodnicy zalicza się do tych droższych. Z punktu widzenia państwa przyjęty w Polsce system poszukiwań jest korzystny, gdyż koszt i ryzyko spada na właściciela koncesji, a średnio tylko jeden odwiert na osiem jest trafiony" - dodał Gryżewski.

Przygotowania do ustawienia instalacji wiertniczych poprzedziły konsultacje z okolicznymi mieszkańcami. Firma prowadząca poszukiwania zapewnia, że stosuje surowe przepisy w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, a sam odwiert nie będzie uciążliwy dla otoczenia. Po zakończeniu prac wydzierżawione trzy ha pola zostaną w pełni zrekultywowane, a jedynym śladem będzie wystająca z ziemi głowica, zabezpieczająca odwiert.

Łupków będzie szukało 10 firm

W Kujawsko-Pomorskiem koncesje na poszukiwania gazu łupkowego dostało dziesięć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Tereny objęte tymi koncesjami obejmują powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, tucholski, wąbrzeski i radziejowski, ale próbny odwiert we wsi Szymkowo w gminie Brodnica jest pierwszym w regionie.

Talisman Energy Polska i San Leon Energy mają na terenie Polski trzy koncesje na poszukiwanie złóż gazu z łupków, o łącznej powierzchni 2,5 tys. km kw. Oprócz rozpoczynających się prac w Szymkowie, dwa pierwsze odwierty próbne zostały przeprowadzone w miejscowościach Lewino (koncesja "Gdańsk W") oraz w Rogitach (koncesja "Braniewo S").

Kanadyjski koncern Talisman Energy powstał w 1992 roku. Obecnie jest światowym producentem ropy naftowej i gazu. Prowadzi działania poszukiwawcze i wydobywcze w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Azji, Australii i Afryce.