"Akcje ratingowe zostały podjęte w odpowiedzi na oświadczenie Banco Santander (A/ negatywna) i KBC (A-/ stabilna) o osiągnięciu porozumienia co do połączenia swoich polskich spółek zależnych" - głosi komunikat.

Po planowanym połączeniu, Santander obejmie około 76,5% akcji połączonego banku, a KBC około 16,4%. Pozostali inwestorzy mniejszościowi uzyskają około 7,1% akcji. Banco Santander zobowiązał się pomóc KBC w obniżeniu udziału KBC w połączonym banku poniżej 10% bezpośrednio po połączeniu.

Ponadto, zamiarem KBC jest zbycie pozostałych akcji, z myślą o maksymalizacji ich wartości. Jak zaznaczono w informacji banków, z prawie 900 oddziałami i 3,5 milionem klientów indywidualnych, połączony bank stanie się trzecim bankiem w Polsce pod względem depozytów, kredytów, liczby oddziałów oraz zysków.